Voorlichting vmbo-mbo, over en weer

31 oktober 2019, Storm Buysingstraat, Leiden

Vanuit de groep ‘Overstap vmbo-mbo’ wordt er op de actielijn ‘Voorlichting vmbo-mbo over en weer’ een bijeenkomst georganiseerd op donderdag 31 oktober bij mboRijnland, locatie Storm Buysingstraat. Hiervoor bent u eerder uitgenodigd.

In Leiden hebben we op de verschillende locaties een kleine 50 verschillende opleidingen. Van iedere opleiding wordt een presentatie gegeven. U kunt er 3 kiezen.

De presentaties gaan over de inhoud van het beroep waarvoor wordt opleidt. Hierin wordt ingegaan op de vraag welke competenties een leerling moet hebben om in die vakrichting te kunnen slagen.

Bij elke presentatie is ook een student aanwezig. Deze zal samen met de docent vertellen over de opleiding en bv. ook ervaringen m.b.t. intake, stage en schoolervaringen. 

U kunt zich aanmelden via deze site voor de presentaties. Er zijn maximaal 5 plaatsen per presentatie.

Wat is het doel van de bijeenkomst?

  • Algemene kennismaking met het mbo.

  • Specifieke kennismaking met deze locatie van mboRijnland.

  • Mentoren en decanen krijgen een beeld van de werkwijze van het mbo.

  • Mentoren en docenten van het vmbo krijgen een beeld van de beroepsprofielen en competenties in het mbo. Ze zijn hierdoor in staat om leerlingen beter te adviseren in de keuze van een vervolgopleiding.

Jij kan als docent ook vragen stellen aan de docenten uit het VO.

Opzet programma:
16.30 uur           Inloop en ontvangst
17.00 uur           Startpresentatie mbo
17.20 uur           Verplaatsing naar eerste workshopronde
17.30 uur           Eerste workshopronde
18.00 uur           Tweede workshopronde
18.30 uur           Warme maaltijd
19.00 uur           Derde workshopronde
19.30 uur           Afsluiting met koffie

Adres: 
mboRijnland
Storm Buysingstraat 18c
2332 VW Leiden
(Let op: de school bevindt zich in een betaald parkeren gebied)

  • U kunt aangeven welke drie workshops u het meest interessant vindt. De volgorde wordt daarna bepaald. Er zijn maximaal 5 plaatsen per workshop beschikbaar. Als de workshop vol zit, is deze niet meer te selecteren.