Themadag SSC – 12 november 2018

Beste collega,
Op maandag 12 november 2018 vindt de themamiddag plaats in ’t Wapen te Zoetermeer. Je bent al uitgenodigd via outlook voor deze middag. Er zijn diverse workshops waar je uit kunt kiezen, met onderwerpen die voor jou van belang zijn of waar je wat van kunt leren.

Programma
We starten het programma met een plenair gedeelte waarin onder andere jaarplan, kwaliteitsagenda en meerjaren perspectief van de bezetting aan bod komen. Na de opening ga je samen met je collega’s en teamleider evalueren waar jij en je team staan m.b.t. het strategisch huis van mboRijnland “beleef samen met je team”. De beschrijvingen van welke bijdrage jij en je team aan de strategie van onze nieuwe organisatie gaan leveren, vormen de basis voor deze sessie. Daarna volgen de drie rondes met workshops. Om 16.40 uur sluiten we de dag af met een borrel.

Aanmelden
Op deze pagina kun je aangeven welke workshop je wil volgen. Geef je voorkeuren en reserve voorkeur aan op uiterlijk 8 november 2018. Je wordt vervolgens ingedeeld. Bij de indeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met je voorkeur.