Scan hybride leeromgeving

Opleiding/opleidingsonderdeel:

Hoe gebruik je de scan

In het ontwerpen en uitvoeren van hybride leeromgevingen onderscheiden we drie niveaus waarop keuzes gemaakt worden: strategisch, tactisch en operationeel niveau. Elk niveau heeft een aantal aspecten waarmee de samenwerking vorm krijgt. Door met je muis over de vlakken te bewegen, kun je lezen waar welke keus voor staat. Je klikt vervolgens aan welke keuze je maakt en je kunt daarna een toelichting geven op de keuze. Als de scan voltooid is, kun je deze exporteren voor eigen gebruik.

Strategisch niveau

Op strategisch niveau gaat het om ontwerpafwegingen die gericht zijn op de wijze van verbinding tussen de contexten van school en werk. Er worden keuzes gemaakt over de doelen en belangen van samenwerking tussen onderwijs en werkveld, zoals gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken oppakken. Op dit niveau worden afwegingen gemaakt die een relatie hebben met leeragenda’s, doelstellingen en organisatievormen.

Afstemming
Incorporatie werkveld → school
Hybridisering
Incorporatie school → werkveld
Afstemming
Leeragenda/visie
Overstap tussen school en werk vereenvoudigen
Onderwijs actueel houden en kennis maken met het werkveld
Complexe (maatschappelijke) vraagstukken multidisciplinair oplossen
Toekomstige werknemers opleiden
Netwerken en inspireren
Doelstellingen
Doel onderwijs- instelling centraal
Doel onderwijs- instelling centraal, werkveld draagt bij
Gezamenlijke doel en vraagstuk
Doel werkveld centraal, opleiding draagt bij
Doel werkveld centraal
Organisatie- vorm
Onderwijsinstelling initieert overleg
Samenwerkings- structuur
Formele samenwerking
Samenwerkings-structuur
Werkveld initieert overleg

Toelichting

Tactisch niveau

Op tactisch niveau gaat het om inhoudelijke keuzes die gemaakt worden in de samenwerking van onderwijs en werkveld, zoals het aantal partijen waarmee wordt samengewerkt. Dit bepaalt de complexiteit van de samenwerking en varieert van 'mono, mono' (één schoolpraktijk en één werkpraktijk in een organisatie) tot 'multi, multi' (meerdere opleidingen en meerdere werkpraktijken in verschillende organisaties). Deze complexiteit speelt alleen een rol bij leeromgevingen gebaseerd op incorporatie en hybridisering. Daarom is bij Inhoud en Rollen de keuze voor "afstemmming" niet aanwezig. De gekozen complexiteit heeft invloed op verdere keuzes in operationeel niveau.

Tactisch niveau

Inhoud


Welke partijen werken samen?
Incorporatie
werkveld → school
Hybridisering
Incorporatie
school → werkveld
Mono — mono
Eén opleiding - één partner
Eén opleiding - één partner
Eén opleiding - één partner
Mono — multi
Eén opleiding - meerdere partners
Eén opleiding - meerdere partners
Eén opleiding - meerdere partners
Multi — mono
Meerdere opleidingen - één partner
Meerdere opleidingen - één partner
Meerdere opleidingen - één partner
Multi — multi
Meerdere opleidingen - meerdere partners
Meerdere opleidingen - meerdere partners
Meerdere opleidingen - meerdere partners

Toelichting


Tactisch niveau

Rollen


Welke rollen worden ingevuld?
Incorporatie
werkveld → school
Hybridisering
Incorporatie
school → werkveld
Mono — mono
Eén partner — één opleiding
Eén partner — één opleiding
Eén partner — één opleiding
Mono — multi
Meerdere partners — één opleiding
Meerdere partners — één opleiding
Meerdere partners — één opleiding
Multi — mono
Eén partner — meerdere opleidingen/leerjaren/niveaus
Eén partner — meerdere opleidingen/leerjaren/niveaus
Eén partner — meerdere opleidingen/leerjaren/niveaus
Multi — multi
Meerdere opleidingen/ leerjaren/niveaus — meerdere partners
Meerdere opleidingen/ leerjaren/niveaus — meerdere partners
Meerdere opleidingen/ leerjaren/niveaus — meerdere partners

Toelichting


Tactisch niveau

Temporeel: leerroute

Op welk moment van de opleiding komt de student in aanraking met leeromgevingen gebaseerd op afstemming, incorporatie of hybridisering en met welk onderwijskundig doel?

ToelichtingTactisch niveau

Ruimtelijk


Welke ruimtes hebben we nodig (digitaal en fysiek)?
Afstemming
Incorporatie
werkveld → school
Hybridisering
Incorporatie
school → werkveld
Afstemming
School-bpv
Werk toegang
Nieuwe gezamenlijk praktijk
School toegang
Bpv-school

Toelichting


Operationeel niveau

Ontwerpafwegingen op operationeel niveau zijn afwegingen die te maken hebben met de concrete invulling van leeromgevingen in termen van inhoud, rollen, ruimtes en materialen. Op dit niveau vindt aansluiting plaats op de behoeften van studenten en wordt er tegelijkertijd rekening gehouden met de doelstellingen van de opleiding en van het werkveld.

Afstemming
Incorporatie
werkveld → school
Hybridisering
Incorporatie
school → werkveld
Afstemming
Inhoudelijk:
Welke inhoud staat centraal?
Leerproces leidend
Deels geïntegreerd
Reële beroepstaak
Deels geïntegreerd
Arbeidsproces leidend
Inhoudelijk:
Hoe en waarop vindt beoordeling plaats?
Op basis van toetsplan
Deels holistisch, kennis en vaardigheden
Holistische beoordeling
Deels holistisch, praktijk
Op basis van functioneren als beroepsbeoefenaar
Sociaal:
Welke rol heeft de student?
De student pendelt
Vooral lerend
Volwaardige deelnemer
Vooral werkend
De student pendelt
Sociaal:
Hoe worden de rollen van het onderwijs en het werkveld ingevuld en verdeeld?
Gescheiden werelden
Rollen zijn aanvullend op elkaar
Rollen zijn geïntegreerd
Rollen zijn aanvullend op elkaar
Gescheiden werelden
Ruimtelijk:
Hoe worden de ruimtes van de leeromgeving ingericht?
Gescheiden werelden
Deels geïntegreerd
Volledig geïntegreerd
Deels geïntegreerd
Gescheiden werelden
Instrumenteel:
Welke materialen en middelen worden gebruikt om te leren en werken?
School biedt materialen en middelen
Grotendeels leren met materialen van school
Gezamenlijke middelen en materialen
Grotendeels werken met materialen van werkveld
Werkveld biedt materialen en middelen

Toelichting

→ Sla je scan op
→ Print scan (PDF)

Contact

Wil je meer informatie over deze scan of heb je vragen? Mail dan naar: researchlab@mborijnland.nl

Practoraat Research Lab doet de komende jaren onderzoek naar de ontwikkeling van hybride leeromgevingen. Wil je participeren in het onderzoek met jouw leeromgeving? Mail dan je ingevulde scan naar: researchlab@mborijnland.nl

Bij het gebruik maken of kopiëren van deze scan graag de volgende bronvermelding gebruiken: Practoraat Research Lab (2022). Ontwikkelinstrument hybride leeromgevingen. mboRijnland.

decoratief element