Ontwikkelinstrument
hybride leeromgevingen

Leeromgevingen op de grens van school en werk

Met het vormgeven van hybride leeromgevingen vervagen de grenzen tussen school en werk. Dit zorgt voor een betere aansluiting tussen het onderwijs en het werkveld en de daar heersende praktijk. Dit ontwikkelinstrument werkt als een scan waarmee je een leeromgeving in kaart brengt. Op die manier kun je werken aan de volgende doelen:

  • Gemeenschappelijke taal: waar hebben we het over als we praten over hybride leeromgevingen?
  • Inzicht: waar sta je als opleiding/team/college in de samenwerking met het werkveld in de ontwikkeling van hybride leeromgevingen? Het instrument kan bij het ontwerpen en ontwikkelen van onderwijs behulpzaam zijn. 
  • Ambitie bepalen: waar staan we nu en waar werken we naar toe? Met welke aspecten willen we hybride leeromgevingen ontwikkelen? Het instrument kan helpen keuzes te maken.
  • Monitoringsinstrument: verschillende praktijken op een eenduidige manier volgen en met elkaar vergelijken.
  • Impact op ondersteuning: op basis van de gemaakte keuzes door colleges kunnen diensten hun ondersteuning hierop afstemmen en eventueel aanpassen.

Meer lezen

Start scan

Contact

Wil je meer informatie over deze scan of heb je vragen? Mail dan naar: researchlab@mborijnland.nl

Practoraat Research Lab doet de komende jaren onderzoek naar de ontwikkeling van hybride leeromgevingen. Wil je participeren in het onderzoek met jouw leeromgeving? Mail dan je ingevulde scan naar: researchlab@mborijnland.nl

Bij het gebruik maken of kopiëren van deze scan graag de volgende bronvermelding gebruiken: Practoraat Research Lab (2022). Ontwikkelinstrument hybride leeromgevingen. mboRijnland.

decoratief element