Kwaliteitsagenda MBO College Dienstverlening

Ambitie

Wij leren studenten en werkenden een dienstverlenend vak, zowel op school als in hybride leeromgevingen. Onze studenten en medewerkers kennen hun talenten en mogelijkheden en wij helpen hen deze breed te ontwikkelen.

Om deze ambitie te realiseren zijn vier maatregelen opgesteld.

Maatregel 1: House of hospitality

We ontwikkelen in publiek-private samenwerking hybride leeromgevingen. Dit start bij het Topsportcentrum Leiden, waar sport, horeca, recreatie, uiterlijke verzorging en veiligheid/facilitair op één plek samenkomen. Topsportcentrum is vanaf eind 2021 de nieuwe thuisbasis van de professionele basketbalorganisatie ZZ Leiden. Het Topsportcentrum Leiden dient als proeftuin voor meer Houses of Hospitality in de regio en borduurt voort op bewezen, sterke concepten als Hotels van Oranje. Hierin werken studenten in een professionele horeca-omgeving (reguliere horeca en VIP-lounge) met gasten.

Maatregel 2: Keuzedelen

We ontwikkelen minimaal 5 nieuwe keuzedelen. Dat doen we samen met werkgevers. Alle studenten van Dienstverlening kunnen uit alle keuzedelen van Dienstverlening kiezen. Zo wordt de student uitgedaagd ook buiten zijn opleiding te leren, zich maximaal te ontwikkelen, en zijn ambitie te leren kennen en uit te bouwen. Daarnaast begeleiden we de studenten actief bij hun keuzes: door een informatiemarkt, door proeflessen en gesprekken met slb’ers helpen wij studenten bewust voor keuzedelen te kiezen.

Maatregel 3: vaardig veranderen/21e eeuwse vaardigheden

We geven aan docenten een gevarieerd aanbod aan trainingen met als doel zelfreflectie en onderzoeksvaardigheden aan te leren. Deze trainingen richten zich zowel op het eigen functioneren, als op de relatie met het team en op verbetervaardigheden.  Dat doen we eerst via de Training of Greatness (ToG). Ook starten we met een talentprogramma en positief onderwijs volgens de methode Appreciative Inquiry.

Maatregel 4: hospitality vaardigheden

De samenleving vraagt in toenemende mate om vaardigheden op het gebied van hospitality. We ontwikkelen samen met het beroepenveld, vertegenwoordigd in het regionaal actieve House of Hospitality-concept, ROC van Amsterdam, Graafschap College, KIK Recreatie en Examenwerk een curriculum voor een nieuw certificeerbaar keuzedeel: Hospitality-vaardigheden. Dit certificeerbare keuzedeel geeft meerwaarde aan onze studenten op de arbeidsmarkt en is gericht op aantoonbare vaardigheden in sociaalvaardig acteren.