Decanenmiddag

17 oktober 2019, Ayers Rock, Zoetermeer

mboRijnland in beweging! Dit is het thema van onze jaarlijkse Decanenmiddag. Decanen zijn van harte uitgenodigd op donderdag 17 oktober 2019 op onze mooie sportaccommodatie Ayers Rock in Buytenpark in Zoetermeer.

Kwaliteitsagenda 2019-2022  

Net als andere mbo-scholen hebben wij afspraken gemaakt met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Deze gaan over innovatie in het onderwijs, gelijke kansen bieden aan jongeren en het inzetten op leven lang ontwikkelen. In onze kwaliteitsagenda leggen wij uit hoe wij invulling gaan geven aan de ambities die wij met het werkveld willen realiseren. Ook laat het plan zien hoe wij invulling geven aan drie maatschappelijk urgente speerpunten: jongeren in een kwetsbare positie,  gelijke kansen bieden in het onderwijs en onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst. Op 17 oktober praten wij decanen onder andere bij over onze kwaliteitsagenda 2019-2022: Met trots vertrouwen en lef op weg naar een lerend regionaal netwerk. Het is onze innovatieagenda voor de komende vier jaar.

Meld u hieronder aan voor de Decanenmiddag op donderdag 17 oktober 2019 in Zoetermeer. Wilt u collega’s aanmelden? Verzoek hen dan zelf het formulier in te vullen, zodat ook zij kunnen aangeven wat de workshops van hun voorkeur zijn.

Programma

12.30 uur

Ontvangst

13.00 – 13.10 uur

Welkomstwoord

Otto Jelsma, voorzitter College van Bestuur

13.10 – 14.00 uur

Plenair programma met:

–          mboRijnland in beweging

Gijs Vlieland, directeur MBO College Dienstverlening

–          Kwaliteitsagenda 2019-2022

Arjan van der Hoorn, directeur MBO College Techniek & ICT

–          In gesprek met studenten

Bernard Elsman, Communicatiecoördinator

14.00 uur

Pauze

14.15 – 15.00 uur

Workshopronde 1

15.00 – 15.15 uur

Wisseling workshops

15.15 – 16.00 uur

Workshopronde 2

16.00 – 18.00 uur

Netwerkborrel

  • U kunt aangeven welke drie workshops u het meest interessant vindt. Op basis van de interesse van decanen stellen wij het definitieve programma samen.